גיליון מספר 32

 

 
האוניברסיטה העברית אורית אבוהב - אנתרופולוגיה ואנתרופולוגים בישראל: מבט מבפנים על התפתחות האנתרופולוגיה הישראלית. הוניידה גאנם - תפקידם ומעמדם של האינטלקטואלים הפלסטינים בישראל. עידית חכימי - להיות לשוטר-תהליך בינוי התפקיד. הכניסה לתפקיד השוטר בישראל. רינה ריינר -  תאטרון נשים דתיות בישראל   אוניברסיטת חיפה ענבר פיזנטי ...
 


 
The Political Agenda of Organizations / Yitzhak Samuel. Published by New Brunswick (USA) & London (UK): Transaction Publishers. הספר בוחן את המבנה וההתנהגות של ארגונים מנקודת מבט פוליטית ומנתח את התופעה הארגונית במונחים של עוצמה והשפעה. פרקי הספר דנים בפוליטיקה בין-אישית, בפוליטיקה בין-קבוצתית, בפוליטיקה בין-ארגונית ובפוליטי...
 


 
הקשר בין התרבות הארגונית, סגנון המנהיגות ומאפייני הסביבה הארגונית לבין השימוש במנגנוני למידה ארגונית / עידן ברקאי, אוניברסיטת חיפה על רקע השינויים המהירים בסביבה הארגונית כיום, הישרדותם והצלחתם של ארגונים תלויה במידה רבה ביכולתם ללמוד באפקטיביות וביעילות את התמורות החלות בסביבתם ולהגיב בהתאם. במחקר הנוכחי, למידה ארגונית מו...
 


 
שינוי מבנה היחסים בין הארגונים הגדולים בכלכלה הישראלית בעקבות שינוי המשטר הפוליטי-כלכלי / ליאת ברשישת, האוניברסיטה העברית המחקר הנוכחי מעוגן בפריזמה התיאורטית של סוציולוגיה כלכלית. כאשר האתגר שלו הוא בניסיון להתחקות אחר מערכת היחסים בין הארגונים הגדולים, אשר מעצבת את התנהלותה של הכלכלה הישראלית.  המחקר בדק את האופן שבו...
 


 
מאבק נגד העסקה פוגענית כדוגמה למחקר פעולה / ד"ר אורלי בנימין וד"ר דפנה רובינשטיין   גיוס ידע סוציולוגי מורכב לשינוי חברתי  בניגוד ל"שיטת הסלמי" בשנים האחרונות מספר סוציולוגים היו מעורבים בניסיונות לגייס ידע סוציולוגי לקידום שינוי חברתי באמצעות אסטרטגיה של הגשת תביעות לבתי-משפט. לדוגמא, סוציולוגים שהשתייכו לעמותת "הקשת...
 


 
כנס האגודה מאתגר את המארגנים במציאת מוקדי עניין חדשים.  אחת היוזמות שהועלתה לכנס בתל-חי היתה לארגן מפגש עם עורכים של כתבי-עת מרכזיים בסוציולוגיה בישראל.  ואכן, ביום השני של כנס האגודה בתל-חי השתתפו שלושה עורכים במפגש ראשון מעין זה: פרופ' חנה הרצוג (עורכת סוציולוגיה ישראלית), פרופ' בקי קוק (עורכת הגר) ופרופ' יואל ינון (עורך מגמות)....
 


 
 החוג למדעי ההתנהגות – המסלול האקדמי של המכללה למנהל, ד"ר טובה בנסקי החוג למדעי ההתנהגות במסלול האקדמי של המכללה למנהל משמש כאכסניה של האגודה הסוציולוגית הישראלית מאוקטובר 2004. חברי האגודה כבר מכירים את הלוגו של המסלול האקדמי מעל נייר המכתבים של האגודה אך מעטים מאוד מבין חבריו מודעים למגוון התחומים האקדמיים הקיימים במס...