גיליון מספר 44

 

 
מדור אסוציאציות פתיחתה של השנה האקדמית הביאה חמישה משתתפים אל שולחן האסוציאציות שלנו. פרופ‘ משה סמיונוב, נשיא האגודה היוצא, ד“ר אורנה ששון-לוי, ד“ר חגי בועז ושני דוקטורנטים: אבי שניידר ואורנה דונת. בין זיהוי האקדמיה כ“עולם אחר“ לבין תפיסתה כ“עת העתיקה“ ולחילופין דווקא כ“אורח חיים“; בין זיכרון טקס ההלוויה הממלכתי ליצחק רבין...
 


 
מדור אסוציאציות פתיחתה של השנה האקדמית הביאה חמישה משתתפים אל שולחן האסוציאציות שלנו. פרופ‘ משה סמיונוב, נשיא האגודה היוצא, ד“ר אורנה ששון-לוי, ד“ר חגי בועז ושני דוקטורנטים: אבי שניידר ואורנה דונת. בין זיהוי האקדמיה כ“עולם אחר“ לבין תפיסתה כ“עת העתיקה“ ולחילופין דווקא כ“אורח חיים“; בין זיכרון טקס ההלוויה הממלכתי ליצחק רבין...