גיליון מספר 31

 

 
המכללה האקדמית תל חי - מקום מושבו של הכנס הסוציולוגי 2005  ד"ר שרה ארנון / תעודת זהות המכללה האקדמית תל-חי ממוקמת מצפון לקריית שמונה. ראשיתה במכללה האזורית, שנוסדה ב-1957 על-ידי המועצה האזורית גליל עליון. הלימודים האקדמיים במכללת תל-חי החלו בשנות השבעים, בחסות מספר אוניברסיטאות, בעיקר אוניברסיטת חיפה. בתשנ"ד החלה המכללה ב...
 


 
רונית אלעד וניסן נוה רבים נושאים בליבם חלום להוציא לאור ספר הגנוז במגרה או כזה הכתוב בשלמותו בראשם. בין אלה שהביאו משאלה זו לכדי מימוש, לא מעט מתרפקים בנוסטלגיה על הימים שבהם חלמו, בטרם פסעו בדרך החתחתים של כתיבת ספרם. כפי שעולה משמו, מאמר זה בא להאיר במעט את "אחורי הקלעים" של כתיבת ספר לימוד. בחודש אפריל 2004 ראה אור הס...
 


 
זאב לרר  ועוזי בן-שלום / המרכז למדעי ההתנהגות – צה"ל מאז מלחמות העולם מושך הארגון הצבאי את תשומת ליבם של מדעי ההתנהגות. זאת, הן כאובייקט למחקר, והן כאתר לפעילות של practitioners  ממגוון הזרמים של התחום. מחקר סוציולוגי של הצבא בעולם התפתחה במהלך השנים מסורת ארוכה של מחקר סוציולוגי אודות הארגון הצבאי. עיקר תשומת הלב העיו...
 


 
ד"ר יהודה ליאון / המפקח המרכזי על הוראת מדעי החברה במשרד החינוך, התרבות והספורט הוראת הסוציולוגיה במערכת החינוך הישראלית החלה בראשית שנות השבעים, ומטרותיה היסודיות עוצבו על-פי גישות אקדמיות מקובלות.  בכללותה, הוראת הסוציולוגיה נתפסה כחלק מכלל ההוראה במדעי החברה, ונקבע כי עליה להדגיש את מורכבותם של התהליכים החברתיים תוך...
 


 
פרופ' יצחק סמואל מאמריהם של ד"ר יהודה ליאון, רונית אלעד וניסן נוה, ושל זאב לרר ועוזי בן-שלום דנים לכאורה בשני נושאים שונים. אולם, קיימת זיקה ברורה בין שני המאמרים הללו, היות ששניהם עוסקים בדילמות הכרוכות בהתייחסות אל הסוציולוגיה כפרופסיה מעשית, ולא רק כדיסציפלינה מדעית. מן הראוי אפוא לדון בסוגיה זו. ראשית, העיסוק של ...
 


 
אמיתי עציוני, הסוציולוג הישראלי החשוב ביותר שפועל כיום בארה"ב, ביקר בסוף חודש אוקטובר 2004 במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. כמי שמצוי בתפר שבין מדיניות ציבורית ויחסים בינלאומיים לאקדמיה ותיאוריה, ניהל עציוני שיחה פתוחה על ההיבטים המעשיים בקריירה הארוכה שלו, כמו גם על תוכנה המהותי של הגישה שהוא נחשב למייסד...