מזל טוב! גיליון מספר 50

 

 
האגודה האנתרופולוגית הישראלית, בהשתתפות קהילת חוקרים צעירים של האגודה הסוציולוגית הישראלית. אירוח: החוג לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטת תל- אביב. מארגנת: הילה נחושתן, נציגת הסטודנטים באגודה האנתרופולוגית הישראלית. יום העיון היה מפגש מלמד ומעמיק שהעלה לדיון דילמות מקצועיות כמו גם אישיות לגבי המסלול האקדמי. מחד, מטרתו הי...
 


 
מדור זה יוצא בסמוך לכנס הסוציולוגי ה-48 שיערך באוניברסיטה הפתוחה ברעננה. הכנסים השנתיים הם הזדמנות עבור הקהילה הסוציולוגית בישראל להזמין ולארח אנשי מפתח ודמויות מרכזיות מהדיסציפלינה הסוציולוגית הבין-לאומית. לפני שלוש שנים בדיוק נפלה בחלקנו ההזדמנות לפגוש במסגרת זו את פרופ' זיגמונד באומן אשר הלך לעולמו בימים אלה. פרופ' באומן היה מן ...
 


 
הכנס יציין 50 שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים שמעבר לגבולות 1949 ועל תושביהם הפלסטינים. שליטה זו, וכן המאבקים המתחוללים בעטיה והאידיאולוגיות והנרטיבים השונים המתלווים אליה, הם בעלי השלכות מרחיקות לכת הן על החברה הפלסטינית והן על החברה הישראלית בממדיהן הרעיוניים, המוסדיים והמטריאליים. בכנס יועלו לד...
 


 
  סלאבוי ז'יז'ק, בספרו האחרון "מה אירופה רוצה"[1] משתמש בדימוי מוכר כדי לתאר את מצבה הנוכחי של אירופה. הוא אומר – מה שאנחנו רואים מכאן אינו אור בקצה המנהרה אלא רכבת שנוסעת במהירות לכיוונינו. נדמה לי כי המטפורה הזו שימושית מאוד וניתן דרכה להבין בצורה גרפית את מצבם של מדעי החברה בעקבות התפשטות המגפה הידועה כאימפקט פקט...
 


 
'Long live liberty, equality, fraternity and dynamite’. So went the traditional slogan of the radical liberals in Greater Swabia, the south-western part of modern Germany. This book investigates the development of what the author terms ‘popular liberalism’ in this region, in order to present a more nuanced understanding of po...
 


 
ספרה של ריקי גליה, אשר מתבסס על חקר מקרה היסטורי-אתנוגרפי, מתמקד באחריות חברתית של עסקים כפי שהתהוותה בבנק דיסקונט, תוך כדי התייחסות להתפתחות ההיסטורית של העשייה הפילנתרופית המגוונת של הבנק ובעליו, בני משפחת רקנאטי, מאז היווסדות הבנק בשנת 1935. בנוסף לכך מתמקד הספר בבחינת תרומתו של השיח הניהולי שרווח בבנק להתעצבות הפעילות הפילנתר...
 


 
ספר זה מציע מסגרת עיונית חדשה לחקר התופעה של אהדת כדורגל החוצה גבולות חברתיים ותרבותיים. מסגרת מחקרית זו מעמידה במרכזה את הגוף של האוהד והאוהדת ואת התפישה שאהדה היא קודם כול עבודת גוף.  פרקטיקות האהדה נלמדות דרך הגוף, מוטמעות בו ומבוצעות באמצעותו. הגוף יוצר את חוויית האהדה, מעניק לה את אופייה הממשי והמובחן ומנכיח את הנראות ש...
 


 
בעשור האחרון קיבל עליו הצבא לשמש שותף פעיל בעיצובה של מערכת החינוך. מנקודת מבטו של הצבא, אפשר להסביר את מעורבותו בחינוך בצורך לחזק את המוטיבציה להתגייס ולהקריב חיים לנוכח שינויים, החלים, להבנתו, בחברה בישראל, ובכוונתו להשפיע על כיווני ההכשרה המקצועית של מערכת החינוך כדי להבטיח תזרים של כוח אדם מיומן לצבא. מנקודת מבטן של סוכנ...
 


 
  המוות אינו רק מאורע ביולוגי נתון, אלא גם זירה של מלחמת תרבות על המשמעויות הנקשרות בו ועל האופן שבו יש לארגן אותו. אל מול המערכת ההגמונית שמפקחת על היבטים הקשורים במוות ומשמרת את הסטטוס-קוו, ספר מרתק זה מפנה זרקור אל ניסיונות לקדם תפיסות והסדרים חדשניים בחברה הישראלית בת-זמננו. במוקד הדיון עומדים שלושה ארגונים חבר...