מדור מושג מתחפש

 

 
אקטיביזם מרחבי המשיג:  חן משגב המושג אקטיביזם, במשמעותו כפעולה לשינוי חברתי ופוליטי, והמושג הרחב יותר של תנועות חברתיות, שהן המסגרת לפעולה אקטיביסטית, עומדים מזה כמה עשורים במוקד המחקר של סוציולוגים ומדעני מדינה. אלו פיתחו כלים...
 


 
פאניקה מוסרית מאופיינת על ידי התחושה, המשותפת למספר משמעותי של בני אדם בחברה נתונה, כי חורשי-רעות מאיימים על החברה ועל הסדר המוסרי כתוצאה מדרכי פעולתם, ולכן יש לעשות משהו לגביהם ולגבי התנהגותם (Goode & Ben-Yehuda 1994).   ניתוח פאניקה מוסרית...
 


 
כתב: ד"ר מיכאל שושני, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי למרות השימוש הנפוץ של המילה 'פרוורסיה' כמתייחסת לסטייה מינית, הרי שהממד המיני, שאמנם בא לידי ביטוי לעיתים קרובות, אינו ממהותה הבסיסית של הפרוורסיה. בתחילת הדרך, פרויד אכן סבר שהפרוורסיה...