מדור קהילות

 

 
מאת: שולה גולדן, טליה פריד, אופיר וינשל-שחר, וד״ר איתי גרינשפן יו״ר ורכזות הקהילה סדנאות כתיבה לחוקרות וחוקרים צעירים הן מקום נהדר להציג עבודות לא גמורות ולקבל משוב משמעותי. סדנאות כתיבה כאלה אינן רעיון חדש במסדרונות האקדמיה, אבל לאחרונה...
 


 
קהילת בריאות ורפואה באגודה הסוציולוגית הישראלית קיימה השנה מושב בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית בנושא: גבולות במשא ומתן: בין חברה לרפואה. ביום הראשון של הכנס ה 48 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, ב- 30.1.2017 באוניברסיטה הפתוחה. במסגרת...
 


 
ממועד יסודה, חתרה קלימט להיות במה לעוסקים במחקר בתחום ממגוון דיסציפלינות. לאפשר חשיפה של מחקרים חדשים ולהוות מרחב לדיונים בנושאים משותפים, כגון אופייה הטכנומדעי של החברה הישראלית, תפקידו של ידע בהקשרים תרבותיים שונים ותרגומו ממרחב...
 


 
על קו התפר: שיח על גבולות של סביבה, חברה, ומרחב יו"ר: ד"ר איתי גרינשפן || מתדיין: ד״ר יעקב גארב הציגו: שלי כהן (אונ׳ תל אביב): התנגדויות למדיניות התכנון בשטח C שלומית תמרי (המכללה האקדמית ספיר): ״שבטיות אורבנית״ בנגב כתפיסה של מרחב חברתי שחר...
 


 
קהילת לימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית הישראלית קיימה מושב ייחודי במהלך הכנס האחרון של האגודה הסוציולוגית הישראלית, שנערך השנה בנושא "חמישים ל-67- חברה, שליטה, התנגדות". מושב הקהילה התמקד בנושא "הגדרה עצמית, הכרה ויחסי כוח/תלות בקרב...
 


 
60 שנה להסללה: אתגרים ותמורות יו"ר המושב: ד"ר רינת ארביב-אלישיב, מכללת סמינר הקיבוצים הילה גורן, אוניברסיטת תל אביב מערכת החינוך בישראל מצהירה כי היא מחויבת למתן שוויון הזדמנויות בנגישות להשכלה לתלמידים משכבות ומעמדות חברתיים שונים....
 


 
הקהילה המקצועית למחקר צריכה ותרבות במסגרת האגודה הסוציולוגית הוקמה ביוני 2014. הקהילה נועדה לקדם שיח אינטלקטואלי בשאלות הקשורות בתרבות הצריכה, בתרבות החומרית, האמנותית והפופולרית, בהיבטים החברתיים הגלומים בסגנונות חיים וחיי היומיום...
 


 
קהילת הגירה ודמוגרפיה פעילה מאוד מאז הקמתה בשנת 2006. בראש הקהילה עומדת ד"ר קארין אמית מהמרכז האקדמי רופין (ראש תוכנית המא בהגירה ושילוב חברתי). לאחר 8 שנים של עשייה פורה ומקצועית כרכז הקהילה דורון דגני מפנה את מקומו.  החל ממרץ 2017 מתן קמינר משמש...
 


 
לאורך השנה המכון ללימודי מוגבלות בעמותת 'אלין בית נועם' המשיך לקיים מפגשי לימוד עם קבוצת מלגאים, ובה סטודנטים לתארים מתקדמים שרובם זכו במלגת סטודנטים מצטיינים ע"ש פרלה וסמואל רובינשטיין. במפגשים אלו המלגאים הציגו את מחקריהם שעסקו בלימודי...
 


 
התרחבות מערכת ההשכלה בישראל: אתגרים ותמורות יו"ר המושב ומדיין: ד"ר הללי פינסון, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב  יו"ר הקהילה: ד"ר רינת ארביב-אלישיב, מכללת סמינר הקיבוצים הילה גורן, אוניברסיטת תל אביב מושב קהילת חינוך בכנס הסוציולוגי...
 


 
יו"ריות: ד"ר רונית ויסמל-מנור וד"ר ורדה וסרמן רכזת: תאיר קרזי-פרסלר מטרת קהילת ארגונים ועבודה היא להעניק מסגרת מאחדת לתוכניות האקדמיות הרבות בתחום הסוציולוגיה של ארגונים, להוות מוקד של דיון מפרה ומקיף במחקרים בתחום המבוצעים על ידי...
 


 
קהילת הגירה ודמוגרפיה הוקמה בשנת 2006 ע"י פרופ' רבקה רייכמן שעמדה בראשה. בראש הקהילה עומדת כיום ד"ר קארין אמית מהמרכז האקדמי רופין (ראש תכנית ה מ.א. בהגירה ושילוב חברתי) ומלווה אותה בחמש השנים האחרונות הרכז מר דורון דגני, בוגר תכנית המ.א. את...
 


 
קהילת משפחה בחרה השנה להקדיש את שני אירועי הקהילה הסמסטריאליים לצורך הפניית תשומת לב, הוקרה והערכה לשתי חוקרות בתחומים של משפחה, מגדר, רגשות ושינוי חברתי. אירוע הקהילה בסמסטר א', "קוצרות ברינה: מחקרי מגדר ומשפחה עד עלות השחר", נערך בשיתוף...
 


 
ביום רביעי ה-20 בינואר 2016 התקיים כנס הענקת מלגות של אלין בית נועם ע"ש רובינשטיין  לסטודנטים מצטיינים החוקרים בתחום של לימודי מוגבלות ועיצוב אוניברסאלי. מלגה נוספת ניתנה בעילום שם. הערב נפתח עם דברי ברכה של מר איקי בר חיים, יו"ר קהילת לימודי...
 


 
01/12/2015 דו"ח פעילות קהילת צריכה ותרבות – שנת 2015   שמות יו"ר וחברי וועדת ההיגוי: יו"ר הקהילה: ד"ר רפי גרוסגליק (אוניברסיטת ברנדייס). חברות וועדת ההיגוי: ד"ר דנה קפלן (האוניברסיטה הפתוחה ו-City University, London ), ד"ר טלי כץ-גרו (אוניברסיטת חיפה),...
 


 
אירועי קהילת משפחה בשנת 2015 ינואר 2015: יום עיון "הפוליטיקה של החלום" - דיון בפגיעה מינית במשפחה בעקבות פסק דין בני שמואל". באוקטובר 4102 הרשיע בית המשפט העליון את בני שמואל באונס בתו, בהיותה ילדה. הסיקור התקשורתי של מקרה זה התמקד בחלום...
 


 
קהילת גוף, תרבות חברה- דו"ח סיכום פעילות 2015 יו"ר הקהילה: ד"ר מירי גל עזר. רכזים: הילה נחושתן, אורי ארז בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית במכללת כנרת, התקיים מושב של הקהילה המתחדשת "גוף, תרבות וחברה". המושב כינס חוקרות וחוקרים...
 


 
קהילת הגירה – סיכום פעילות לשנת 2015 קהילת הגירה ודמוגרפיה הוקמה בשנת 2006 ע"י פרופ' רבקה רייכמן שעמדה בראשה. בראש הקהילה עומדת כיום ד"ר קארין אמית מהמרכז האקדמי רופין (ראש תכנית ה מ.א. בהגירה ושילוב חברתי) ומלווה אותה בחמש השנים האחרונות...
 


 
קהילת סוציולוגיה ציבורית וסוציולוגית מדיניות     בתמונה: (מימין לשמאל) ד"ר אהרן אלאור וד"ר מנחם טופל במפגש הקהילה לסוציולוגיה ציבורית וסוציולוגית מדיניות במכללה האקדמית כנרת במסגרת הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית, פברואר...
 


 
קהילת חינוך - שנת פעילות 2015 יו"ר הקהילה (יוצאת) – ד"ר מירי ימיני יו"ר הקהילה (נכנסת) – ד"ר רינת ארביב-אלישיב רכזת הקהילה – הילה גורן   בשנת הפעילות 2015 קהילת חינוך הובילה את מושב קהילת חינוך בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית   המושב...
 


 
דו"ח סיכום פעילות קהילת סביבה וחברה – שנת 2015  שמות יו"ר וחברי וועדת ההיגוי: יו"ר הקהילה: טלי כץ-גרו - אוניברסיטת חיפה חברי וועדת ההיגוי: נתליה גוטקובסקי - אוניברסיטת תל אביב והרווארד, טליה פריד - אוניברסיטת בר אילן, לירון שני - אוניברסיטת...
 


 
קהילת ארגונים ועבודה- דצמבר 2015 יו"ריות: ד"ר רונית ויסמל-מנור וד"ר ורדה וסרמן רכזת: תאיר קרזי-פרסלר מטרת קהילת ארגונים ועבודה היא להעניק מסגרת מאחדת לתוכניות האקדמיות הרבות בתחום הסוציולוגיה של ארגונים, להוות מוקד של דיון מקיף במחקרים...
 


 
יו״ר של הקהילה - עוזי בן שלום וניר גזית במהלך הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית במכללת כנרת, התקיים מושב של קהילת צבא וביטחון בנושא “פוליטיקה והקצנה בצבא". במושב הקהילה הוצגו ארבעה מאמרים שעסקו בהיבטים שונים הקשורים בממשק...
 


 
קהילת חקר יחסי אדם-חיה סיכום פעילות תשע"ה והצגת יעדים חלקיים לתשע"ו   קהילת חקר "יחסי אדם-חיה" נוסדה בראשית שנת 2013, ובחודש נובמבר הוכרה כקהילה רשמית באגודה הסוציולוגית הישראלית. לקהילה ארבע חברות ועדת היגוי: ד"ר דפנה שיר-ורטש,...
 


 
שולחן עגול בנושא סוציולוגיה יישומית - הצגת המרחב ודיון במימושו אסתר בריינין אוניברסיטאות רבות בחו"ל מלמדות תוכניות בסוציולוגיה יישומית וספרי לימוד מגוונים פורסמו בנושא. אולם, בארץ אין אף תוכנית המכשירה סוציולוגים לעבודה בשדה. שולחן...
 


 
מפגש בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית ביום הראשון של הכנס, שנערך בסוף פברואר, קיימנו מפגש של הקהילה ובו העלינו רעיונות להמשך הפעילות של הקהילה. עלו כמה רעיונות לשיתוף פעולה עם קהילות אחרות ומצאנו כי כל החברים בקהילה אכן שמחים לקבל...
 


 
הקהילה המקצועית למחקר צריכה ותרבות במסגרת האגודה הסוציולוגית הוקמה ביוני 2014. בדומה למוסדות אקדמיים ואגודות מקצועיות מקבילות בעולם, מטרת הקהילה היא להציב את תחומי הצריכה, האמנות והתרבות במרכז השיח הסוציולוגי בישראל. הקהילה מבקשת לקדם...
 


 
קהילת גוף תרבות וחברה יו"ר ד"ר מירי גל-עזר מרכזים: דוקטורנטית הילה נחושתן; דוקטורנט אורי ארז  הכנס ה- 45 של האגודה הסוציולוגית הישראלית מושב קהילת גוף תרבות וחברה "הגוף המסוכן – הגוף המאוים"  מארגנת ויו"ר ד"ר מירי גל-עזר רשמה: דוקטורנטית...
 


 
במסגרת הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית, שנערך במכללה האקדמית כנרת בפברואר 2015, התקיימו מספר פעילויות  בהובלת קהילת סביבה וחברה ובזיקה לתחומי התמחותה. מליאת הפתיחה עסקה בנושא סביבה ואירחה את דני רבינוביץ', איילון שוורץ וניסים...
 


 
במהלך הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית במכללת כנרת, התקיימו המושב של קהילת צבא בנושא ״פוליטיקה והקצנה בצבא״ והמפגש המקצועי השנתי של הקהילה. במושב של הקהילה הוצגו ארבעה מאמרים מרתקים שעסקו בהיבטים שונים של הקשר בין צבא ופוליטיקה....
 


 
יו"ר המושב: רחלי בן-דוד וד"ר דפנה שיר-ורטש מתדיינת: פרופ' תמר אלאור  מושב הקהילה עסק השנה בהתבוננות על יחסי אדם-חיה בהווה. השנה הקיף המושב טווח רחב של תופעות המבטאות יחסי אדם-חיה, החל בדרך שבה משתלבים בעלי חיים בשיח האנושי, עבור ביחסים...
 


 
יו"ר ד"ר יעל קשת הזכות לבריאות היא זכות יסוד חברתית. ההבטחה לכונן מערכת המבוססת על "צדק, שוויון ועזרה הדדית" מעוגנת בחקיקה, בישראל אולם מציאות של פערים בבריאות, ההולכים ומעמיקים, מושכת תשומת לב מחקרית ויישומית נרחבת לנושא. במושב שהוקדש...
 


 
יו"ר המושב: ד"ר קארין אמית, המרכז האקדמי רופין מציגים: ד"ר אושרת הוכמן, המרכז האקדמי רופין  ופרופ' סיביל הילברון מכללת כנרת אני גרמני בישראל וישראלי בגרמניה": הזדהות של ישראלים וגרמנים דור שני לשואה" מחקר הבוחן מנגנונים שיוצרים...
 


 
הנהלת האגודה מבקשת להודות על הפעילות החשובה של כל אחת מהקהילות באגודה. נבקש לעדכן כי בישיבת ההנהלה שהתקיימה בכנס הסוציולוגי השנתי (24.2.2015) הוחלט כי קהילות שלא הקימו מושב בכנס של השנה ולא דיווחו השנה על פעילות הקהילה מאבדים את זכותם למושב...
 


 
קהילת הגירה: יו"ר המושב: ד"ר קארין אמית, המרכז האקדמי רופין מציגים: ד"ר אושרת הוכמן, המרכז האקדמי רופין  ופרופ' סיביל הילברון מכללת כנרת אני גרמני בישראל וישראלי בגרמניה": הזדהות של ישראלים וגרמנים דור שני לשואה" מחקר הבוחן מנגנונים...
 


 
ערב העיון הראשון של קהילת לימודי ידע, מדע וטכנולוגיה באגודה הסוציולוגית הישראלית בשיתוף התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן בין סיכון לאי-ודאות: ידע, מדע וטכנולוגיה The first discussion evening of the Knowledge, Science and Technology Studies section of the Israel...
 


 
יום העיון "הפוליטיקה של  החלום"; יום עיון משותף לקהילות משפחה ומגדר ב16.01.15, התקיים בבר אילן יום עיון משותף לקהילות האגודה הסוציולוגית הישראלית: קהילת משפחה -  יו"ר: פרופ' סילביה פוגל-ביז'אוי ופרופ' אורלי בנימין, רכזת הקהילה: אפרת קנול, וקהילת...
 


 
יום שני, ה-8 ביוני 2015, אוניברסיטת תל-אביב יום העיון מטעם קהילת יחסי אדם-חיה ויחידת חיות וחברה באוניברסיטת תל-אביב התמקד בהיבטים מתודולוגיים של מחקר המשלב אנשים ובעלי חיים, והיה מורכב משני חלקים. החלק הראשון של יום העיון הכיל בעיקרו...
 


 
יו"ריות: ד"ר רונית ויסמל-מנור וד"ר ורדה וסרמן רכז: יונתן פרמינגר מטרת קהילת ארגונים ועבודה היא להעניק מסגרת מאחדת לתוכניות האקדמיות הרבות בתחום, להוות מוקד של דיון במחקרים בתחום המבוצעים על ידי חוקרים בישראל, ולהעניק במה לכינוס שנתי...
 


 
קהילת הגירה ודמוגרפיה פעילה מאוד מאז הקמתה בשנת 2006 . בראש הקהילה עומדת כיום ד"ר קארין אמית מהמרכז האקדמי רופין (ראש תוכנית המא בהגירה ושילוב חברתי) ומלווה אותה בחמש השנים האחרונות הרכז מר דורון דגני (בתחילת 2015 יחליף אותו מר אלכס סטוטלנד)....
 


 
During the last year the education community had several activities. The first was of course our session at the 45 conference of the Israeli Sociology Society Association. The subject of the session was aspects of measurement and evaluation in the education system in Israel. It included four lectures and a fascinating discussion about the evaluation culture and its recent changes. In addition, the education community...
 


 
סיכום פעילות תשע"ד והצגת יעדים חלקיים לתשע"ה לבעלי החיים (nonhuman animals) תפקד דינמי ומשמעותי באינטראקציות החברתיות בחברות עכשוויות. הרחבת העדשה הסוציולוגית מבחינת קשרים בין בני אדם לבין עצמם ליחסים עם בעלי חיים נוספים, מאפשרת לנו לבחון...
 


 
מייצגת מרחב עשיר של תיאוריות ומתודולוגיות, המאגד לתוכו מגוון דיסציפלינות ונושאים, כגון סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה, משפטים, מדיניות ציבורית, בריאות וחינוך.  בהקשר הישראלי, ניתן למנות כיום מחקרים העוסקים בטכנולוגיות פריון, השפעתן...
 


 
קהילת לימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית הוקמה במטרה להוות בית לחוקרים ולפעילים אשר מבקשים לשלב את הגישה הביקורתית למוגבלות במחקרם, ולקדם חשיבה ביקורתית אודות נכות, חברה ותרבות בהקשר המקומי. בשנה האחרונה פעלה הקהילה במספר מישורים....
 


 
שנת הפעילות 2014 היתה שנת מעבר בקהילת מגדר, שבמהלכה התחלפו יו"ר של הקהילה, כאשר ד"ר יוכי שלח סיימה את תפקידה בסמוך לתחילת השנה והוחלפה לפני מספר חודשים בד"ר נדב פרץ ויסוידובסקי, שהצטרף לד"ר מיטל עירן יונה, הנמצאת בתפקידה זו השנה הרביעית. פעילות...
 


 
יו"ר הקהילה: פרופ' אורלי בנימין, פרופ' סילביה פוגל-ביז'אווי רכזת הקהילה: אפרת קנול מוסד המשפחה, המאופיין לאורך כל ההיסטוריה  ברב-גוניות מפתיעה ובדינאמיות בלתי-פוסקת, עובר היום תהליך של שינוי מואץ. שינוי זה עד כדי כך מרחיק לכת שבספרות...
 


 
הקהילה המקצועית לסביבה וחברה הוקמה במרץ 2014 באגודה הסוציולוגית. הקמת הקהילה נועדה לקדם שיח אינטלקטואלי בשאלות הקשורות למנגנונים החברתיים, התרבותיים, והמוסדיים המעורבים ביחסי החברה והסביבה בישראל, כפי שמתרחש במוסדות אקדמיים ובאגודות...
 


 
תרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל סוגיית השירות האזרחי זוכה לתשומת לב גוברת בשיח הציבורי בישראל. השירות האזרחי מוצג כמנגנון שבאמצעותו אפשר לרפא את מה שמצטייר כאי-שוויון בחלוקת הנטל של השירות הצבאי לאור הקושי לשלב בשירות צבאי רגיל...
 


 
הקהילה המקצועית למחקר צריכה ותרבות במסגרת האגודה הסוציולוגית הוקמה ביוני 2014. הקהילה נועדה לקדם שיח אינטלקטואלי בשאלות הקשורות בתרבות הצריכה, בתרבות החומרית, האומנותית והפופולארית, בהיבטים החברתיים הגלומים בסגנונות-חיים ובחיי היומיום...
 


 
יו"ר ד"ר גלית סיני קרמונה מטרת הקהילה הנה לשמש במה לדיון תאורטי אודות שיטות המחקר השונות במדעי החברה (כמותיות ואיכותניות), ומתן כלים ישומיים עבור חוקרים וסטודנטים מדיסציפלינות השונות לבחינת תופעות חברתיות. הדיון בקהילה יהווה הזדמנות...
 


 
מטרת קבוצת העניין של הדוקטורנטים וחוקרים צעירים, הפועלת באגודה הסוציולוגית הישראלית, היא להוות מסגרת קהילתית תומכת ולסייע בקידום הקריירה האקדמית לחבריה, הלומדים באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל. הקבוצה החלה להתארגן בשנת 2006, כאשר יעל לבנון...
 


 
"בין סיכון לאי-ודאות: ידע, מדע וטכנולוגיה"  4.1.2015, יום א', 17:30 באוניברסיטת בר-אילן  אנו פונים לכל החוקרים והחוקרות בכל הרמות והדיסציפלינות, בעלי העניין בתחום, לבוא ולהשתתף!  תכנית הערב תפורסם בזמן הקרוב  ועדת ההיגוי: ד"ר אורי שוויד,...
 


 
האוניברסיטה העברית אורית אבוהב - אנתרופולוגיה ואנתרופולוגים בישראל: מבט מבפנים על התפתחות האנתרופולוגיה הישראלית. הוניידה גאנם - תפקידם ומעמדם של האינטלקטואלים הפלסטינים בישראל. עידית חכימי - להיות לשוטר-תהליך בינוי התפקיד. הכניסה...
 


 
 החוג למדעי ההתנהגות – המסלול האקדמי של המכללה למנהל, ד"ר טובה בנסקי החוג למדעי ההתנהגות במסלול האקדמי של המכללה למנהל משמש כאכסניה של האגודה הסוציולוגית הישראלית מאוקטובר 2004. חברי האגודה כבר מכירים את הלוגו של המסלול האקדמי מעל...
 


 
בחסות האגודה הסוציולוגית הישראלית   סקציה ל"סוציולוגיה של הגוף" הסקציה ל"סוציולוגיה של הגוף" מקיימת מפגשים קבועים, אחת לחודש, בימי שישי - באירוח המכללה למינהל ובחסות האגודה הסוציולוגית הישראלית. במפגשים אלו נידונות סוגיות...
 


 
לאופר אביטל ( בר אילן) "מודל חברתי התנהגותי להבנת מעורבות באלימות בני נוער בישראל" שלום נירה (בר אילן) "השינויים האסטרטגיים בבתי החולים הציבוריים בעקבות הרפורמה במערכת הבריאות בישראל" עזרא קופלוביץ' (ירושלים) "שינוי גבולות הסמכות...
 


 
האוניברסיטה העברית דריה מעוז - היבטי מחזור חיים במסע של ישראלים להודו. אוניברסיטת תל-אביב יובל אשוש - צורות זהותיות של חברי קיבוץ בעידן השינוי. דפנה הקר - 'אמהות','אבהות', ומשפט: ניתוח סוציולוגי של השדה המעצב הסדרי משמורת וראייה בגירושין. יעל...
 


 
ביוזמתה של פרופ' דלילה אמיר נפתחת סקציה חדשה במסגרת האגודה הסוציולוגיה הישראלית בנושא "סוציולוגיה של הגוף, מיניות ורביה". כל המעוניינים מוזמנים לקחת חלק פעיל בבניית הסקציה ולהשתתף במפגשיה. בשאלות ספציפיות ניתן לפנות ליו"ר הסקציה,...
 


 
לא המיפקד מזויף, אלא המפלגה / אורי רם. "הארץ" 23/6/2005 הגילויים על טפסים "מזויפים" במיפקד שהתנהל במפלגת העבודה לקראת ה"פריימריס" שבו ייבחר מנהיגה הבא, נתפסים בשיח הציבורי כעוד מקרה של "שחיתות" של פוליטיקאים. מקרה אחרון זה מתיישב היטב עם הלך...