מדור רשימות

 

 
האגודה האנתרופולוגית הישראלית, בהשתתפות קהילת חוקרים צעירים של האגודה הסוציולוגית הישראלית. אירוח: החוג לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטת תל- אביב. מארגנת: הילה נחושתן, נציגת הסטודנטים באגודה האנתרופולוגית הישראלית. יום העיון...
 


 
קהילת לימודי ידע, מדע וטכנולוגיה (KLYMT), הוקמה לפני כשנתיים, בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית ה- 45. היא פתוחה לכל העוסקים במחקר בתחום, ומטרתה לשמש בימה לחשיפת מחקרים חדשים ולדיון בנושאים משותפים כגון אופייה הטכנומדעי של החברה הישראלית,...
 


 
הערות על הצורך וההתיכנות של לימודי הסמכה בסוציולוגיה ישומית במוסדות אקדמיים בישראל ד"ר לאה הגואל סוציולוגית של בריאות עוסקת בהקשר החברתי של בריאות והתנהגויות בריאות המחלקה לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה הפקולטה לרפואה, הטכניון,...
 


 
המושב עסק ביחסי פריפריה מרכז במסגרת חינוכית במובן הרחב של המילה בהקשרים שונים. מחקרו של ד"ר כהן הציג כיצד שחקנים חדשים בשדה ההשכלה הגבוהה כגון מכללות פרטיות החלו לשנות את מסגרת ההתייחסות ויחסי הכוחות הן במערכת ההשכלה הגבוהה והן בחברה...
 


 
"סטטוס-במה לדיון סוציולוגי" היא קבוצת פייסבוק חדשה המיועדת לתובנות, הרהורים, שאלות ושיתוף ידע המאיר את הדמיון הסוציולוגי שלנו. זו הבמה לדיון ביקורתי ומכבד, שבו הלייק של כולם שווה והתגובות הן מגוונות ומעניינות. אז אם נתקלתם במאמר מעורר...
 


 
"סטטוס-במה לדיון סוציולוגי" היא קבוצת פייסבוק חדשה המיועדת לתובנות, הרהורים, שאלות ושיתוף ידע המאיר את הדמיון הסוציולוגי שלנו. זו הבמה לדיון ביקורתי ומכבד, שבו הלייק של כולם שווה והתגובות הן מגוונות ומעניינות. אז אם נתקלתם במאמר מעורר...
 


 
מטרת קבוצת העניין של הדוקטורנטים וחוקרים צעירים, הפועלת באגודה הסוציולוגית הישראלית, היא להוות מסגרת קהילתית תומכת ולסייע בקידום הקריירה האקדמית לחבריה, הלומדים באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל. הקבוצה החלה להתארגן בשנת 2006, כאשר יעל לבנון...
 


 
ועדת ההסמכה של האגודה פועלת במטרה למסד את הסוציולוגיה היישומית כמקצוע חופשי מוכר ובר-הסמכה מקצועית. הסמכה מקצועית כזו מטעם האגודה תשפר את שירותי הידע הסוציולוגי לחברה, תטפח מקצוענות ואתיקה של סוציולוגים יישומיים, וכן תגביר את כוח...
 


 
בחסות האגודה הסוציולוגית הישראלית בעבר הקרוב פעלה רשת ארצית של דוקטורנטים לסוציולוגיה, שהקיפה כ- 60 משתתפים מרחבי הארץ. פעילות הרשת כללה העברת מידע באמצעות האינטרנט ומפגשים דו-שנתיים שעסקו בנושאים כלליים המעסיקים דוקטורנטים, כגון:...
 


 
כתב העת: International Sociology Review of Books במהלך 2006 יופיעו שני גיליונות של ה - International Sociology Review of Books – כתב עת מטעם האגודה הסוציולוגית הבין-לאומית המוקדש למאמרי ביקורת אודות מגוון רחב של פרסומים סוציולוגיים. כתב העת מעוניין לפרסם מאמרי ביקורת...
 


 
האגודה הסוציולוגית הישראלית מאחלת לפרופ' יהודית ט' שובל שנים רבות של בריאות ונחת מהישגיה בעבר ובהווה. אנו מאחלים שתמשיך לתרום לידע בנושאי סוציולוגיה של ההגירה וסוציולוגיה של הבריאות, לתרום מיכולותיה המיוחדות לסטודנטים שהיא ממשיכה...
 


 
האגודה מברכת את ד"ר דורית טובין, אשר הוסמכה כסוציולגית יישומית מומחית בתחום:  חינוך ונוער, על-ידי ועדת ההסמכה של האגודה.
 


 
שם ותחומי עיסוק   כתובת טלפונים ו-e-mail יצחק בן-דוד קהילה, אזור וסביבה; חינוך ונוער כפר כורזים 47 חבל כורזים 12391         6934948-04 פקס 6930517-04 Ben_dav@netvision.net.il   אסתי בן-זיו ארגונים ועבודה   תל מאנה 56 חיפה 8344419-04 6428961-03   לאה...
 


 
לאופר אביטל ( בר אילן) "מודל חברתי התנהגותי להבנת מעורבות באלימות בני נוער בישראל" שלום נירה (בר אילן) "השינויים האסטרטגיים בבתי החולים הציבוריים בעקבות הרפורמה במערכת הבריאות בישראל" עזרא קופלוביץ' (ירושלים) "שינוי גבולות הסמכות...
 


 
ידיעות אחרונות מיום 29.6.00 מדווח אודות מחקרו של יוחנן פרס "לכידות ושסעים בחברה הישראלית".  הכתבה התמקדה בחלק המחקר העוסק בהגדרות הזהות של מהגרים מחבר המדינות ובמיוחד בשאלה שהופנתה לנחקרים: "כיצד אתה מגדיר את עצמך – רוסי, יהודי, או ישראלי?".  ...